Дейност и екип

ИСТОРИЯ

Началото на фирмената ни дейност започна през през 1992 година със създаването на ЕТ „ЕЕГ – Евгени Граматиков” с основна дейност „Ремонт на битови електроуреди и изграждане на битови електроинсталации”. С течение на времето, с нарастване на натрупания опит и разрастването на дейността на фирмата се поражда необходимостта от създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност. През 2005 година е поставено началото на фирмата „ЕЕГ Инженеринг” ЕООД с основен предмет на дейност – изграждане и поддръжка на промишлени и битови електрически инсталации, инженеринг, поддръжка и ремонт на промишлени и битови машини и съоръжения.

МИСИЯ

Мисията на фирмата е предоставянето на качествени услуги на нашите клиенти. Основната ни цел е постигането на добри резултати в нашата работа и осъществяването на трайно партньорство с клиентите, на които се стараем да предложим най-добрите услуги на разумни цени.

ВИЗИЯ

В момента в „ЕЕГ Инженеринг” ЕООД работим за това фирмата да придобие визията на една модерна организация за предлагане на висококачествени услуги. За да постигнем това, ние ще се стремим да отделим необходимите дългосрочни инвестиции за маркетинг, реклама, обучение и квалификация на персонала и.т.н.

ЦЕЛИ

В дългосрочен план целите на дружеството са насочени към разрастването на фирмата и включването на много нови дейности в списъка с предлаганите услуги, свързани основно със системи за автоматизация, изработка на електротабла, системи за измерване на енергия, LED технологии, както и развитие на търговската ни дейност онлайн.

ЕКИП

Във фирма „ЕЕГ Инженеринг” ЕООД работят висококвалифицирани специалисти с електротехническо образование, които са основният инструмент за постигане на добри резултати в нашата работа. Ние разполагаме и с висококвалифициран инженерен персонал с достатъчно голям опит и  умения, които са гаранция за качеството на нашите услуги.