Автоматизация

ЕЕГ Инженеринг предлага комплексни решения в областта на автоматизацията в това число инженеринг и пуск и поддръжка на системи за автоматизация, както и изработка на машини.

» Проектиране, производство, внедряване и сервиз на Системи и средства за Автоматизация на технологични процеси в индустрията


» Измерване, регулиране, визуализация и архивиране на технологични параметри - температура, влажност, налягане и инженеринг.
» Оперативно управление на отделни машини и комплексни инсталации
» Оптимизация на управлението на технологични процеси при различни критерии за оптималност - минимум разход на енергия, бързодействие и т.н.
» Настройки и програмиране на PLC и SCADA системи;