Електроизграждане

Нашата фирма предлага коплексно електроизграждане за всички видове обекти в това число:

» Жилищни сгради
Aпартаменти, блокове, къщи

» Обществени сгради
Офиси, магазини, шоурумове, хотели и ресторанти


» Промишлени сгради
Складове, производствени предприятия

Ние можем да ви предложим цялосто решение в областта на електроизграждане включващо всички видове инсталации в това число - силови инсталации, осветителни инсталации, слаботокови инсталации, сградна автоматизация

В много от случайте проектната документация е зле направена и не отговаря на изискванията на клиента. Освен  използването на съвременни технологии при електроизграждането, за да ви гарантираме максимално качество ние ви предлагаме изготвянето на технически работен проект, които да отговаря изцяло на вашите изисквания и ще спомогне значително изграждането на всички видове инсталации.