Монтаж и Демонтаж

„ЕЕГ Инженеринг” ЕООД предлага демонтаж и монтаж на различни видове машини и съоръжения. Благодарение на повече на 20 годишния опит на нашия управител в областта на монтажа, пуска и поддръжката на множество производствени машини и съоръжения  и на 10 годишния опит на нашите сътрудници фирмата може да гарантира качествено обслужване и бърза реакция при аварийни ситуации.

През 2010 година нашата фирма извърши демонтажа на 10-12 производствени линии за текстилната промишленост, които към днешна дата са монтирани в Индия, Турция и Италия. Имаме опит в монтаж, демонтаж и поддръжката на машини от текстилната промишленост, производството на пелети, производството на никотинови изделия.

МОНТАЖ

» ЕЛЕКТРОМЕХНИЧЕН МОНТАЖ НА МАШИНАТА

» НАСТРОЙВАНЕ И КОНФИГУРАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

» ПУСК И НАЛАДКА НА МАШИНИТЕ

» ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОБИ

» ИНСТРУКТИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

ДЕМОНТАЖ

» ЕЛЕКТРОМЕХНИЧЕН ДЕМОНТАЖ

» ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ФУНКЦ. БЛОКОВЕ НА МАШИНАТА

» ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

» ПОДОГТОВКА ЗА СПЕДИЦИЯ И ТОВАРЕНЕ

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

» ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИТЕ

» УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДРЪЖКАТА

» АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА МЯСТО

» ПЛАНОВИ РЕМОНТИ И ПРОФИЛАКТИКА

» КОНСУЛТАЦИИ