Поддръжка

„ЕЕГ Инженеринг” ЕООД предлага комплекснa техническа поддръжка на всякъкви видове обекти. Благодарение на повече на 20 годишния опит на нашия управител в областта на поддръжката и на 10 годишния опит на нашите сътрудници фирмата може да гарантира качествено обслужване и бърза реакция при аварийни ситуации.

Всички процеси свързани с поддръжката са съобразени с Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането. Накратко ще разясним някои основни аспекти на предлаганите от нас услуги и дейностите извършвани при поддръжката на даден обект.

ВИДОВЕ ПОДДЪРЖАНИ ОБЕКТИ

Предлагаме поддръжка на всякакви видове обекти, независимо от местоположението и вида им :

» ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ СКЛАДОВЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

» ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ - МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ДР.

» СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ - СТУДИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И ДР.

» ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

ПОДДЪРЖАНИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

» ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" - НН

Цялостна поддръжка и експлоатация на всички видове електрически инсталации и съоръжения. В това число влиза поддръжката на всички вътрешни и външни инсталации - електрически табла, осветителни тела., ключове и контакти и други; автоматиката, управляваща системи и възли в дадения обект; всички съоръжения с ел.захранване - двигатели, задвижвания, вентилатори, възли и елементи от автоматиката; системи за осигуряване на непрекъснато електрозахранване - UPS, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОРИ.

» ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" - СН

Комплексна поддръжка на трафопостове и уредби средно напрежение – БКТП,МКТП. Цялостно техническо обслужване, периодична поддръжка и измерване съвместно с орган за контрол вид „С“. Профилактика на трансформатори, КРУ, Табла НН, РОМ, РОС.

» ЧАСТ "ОВИК"

Цялостна или частична поддръжка и експлоатация на всички съоръжения част от системите за отопление, вентилация и климатизация в това число - чилъри, климокамери, отоплителни котли на течно гориво (дизел), конвектори, климатични системи.

» ЧАСТ "СЛАБОТОКОВИ"

Цялостна или частична поддръжка на някои видове слаботокови инсталации в това число - вътрешна мрежа, телефонна инсталация, видеонаблюдение (само мониторинг), пожароизвестяване и пожарогасене (само мониторинг).

» ЧАСТ "МЕХАНИЧНА"

Цялостна поддръжка на всички механични възли в инсталациите и съоръженията

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДРЪЖКАТА

За безаварийната и ефективна работа на всеки един обект е необходима голяма база от техническа информация за експлоатацията, техническото обслужване и поддръжката на всички инсталации и съоръжения. За целта фирма "ЕЕГ Инженеринг" има информационни ресурси и система за управление на поддръжката на които се базират всички дейности осъществени на съответния обект. В това число са именно:

»  ДНЕВНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

» СЕДМИЧНИ / МЕСЕЧНИ ПРОТОКОЛИ (ОБХОДНИ ЛИСТА)

» ТЕХНИЧЕСКИ ДОСИЕТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

» ГРАФИК ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

» ПЛАН ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

» ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ  ЗА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

За да улесни максимално своите клиенти цялата информация е част от информационна система за управление на проекти (PMS), и е достъпна в реално време.Всеки един клиент може да получава актуална информация по възможно най-лесния начин: