Проектиране

Фирма "ЕЕГ Инженеринг" ЕООД предлага комплексни услуги в сферата на инженеринга и електропроектирането. Ние разполагаме с високо квалифициран екип от инженери и електропроектанти, членове на КИИП в секция ЕАСТ, с опит в проектирането на индустриани, обществени и битови обекти.

Фирмата предлага изработка на цялостни детайлни работни проекти, които гарантират на инвеститора сигурност на електрозахранването, комфорт и надеждност. Всички наши проекти отговарят на актуалните български и европейски стандарти. Ние можем да ви предложим нашите услуги в следните направления:

СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

 • Кабелни трасета по всички под части
  • Вътрешни трасета
  • Площадкови трасета
 • Силнотокови инсталации
  • Електро табла НН
  • Вътрешни - контактни излази и излази на твърда връзка
  • Площадкови (външни) – контактни излази и излази на твърда връзка
 • Системи за непрекъснато електрозахранване
  • Резервирано електрозахранване с ДГ 
  • Резервирано електрозахранване с UPS
 • Осветителни инсталации
  • Интериорно осветление
  • Районно и фасадно осветление
 • Мълниезащита инсталация
  • Пасивна мълниезащита
  • Активна мълниезащита
 • Заземителни инсталации

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

 • Структурно окабеляване
  • Телефонна инсталация
  • Мрежова инсталация LAN/WAN/Wireless
 • Видеонаблюдение
 • Системи за контрол на достъпа
 • Системи за пожароизвестяване
  и пожарогасене

АВТОМАТИКА

 • Системи за автоматизация на производствени процеси
 • Реинженеринг и препроектиране на машини и поточни линии.
 • Системи за автоматизация на пречиствателни станции
 • Системи за сградна автоматизация BMS - Building Menagement Systems
 • Системи за енергиен мениджмънт
 • Системи за автоматизация на ОВиК инсталации
 • Системи за автоматизация на инсталации за ПИиПГ