EEG Plan
 

Пояснения - Има няколко подхода към град Елин Пелин:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Магистрала Тракия (Пловдивско Шосе) => Към Пловдив => Първа отбивка към село Равно Поле
Магистрала Хемус (Ботевградско шосе) => Към Варна => Първа отбивка към село Мусачево

ЗА КОНТАКТИ:
-------------------------------------------------------------------
"ЕЕГ Инженеринг" ЕООД
Адрес: 2139, с.Мусачево
ул. "Елин Пелин" No.9

Мобилен тел.: 0884 859612
Телефон/Факс: 0725/98973

Е-Мейл: eeg@eeg-bg.com, office@eeg-bg.com
Уеб Сайт: www.eeg-bg.com


ПЕРСОНАЛНИ КОНТАКТИ:
-------------------------------------------------------------------
Управител:
инж. Евгени Граматиков

Мобилен тел.: 0888 238631

Управител Проекти:
Никола Граматиков
Мобилен тел.: 0886 844761
Е-Мейл: gramatikov@eeg-bg.com